Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ustalenia liczby etatów w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu