Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 8 do Arkusza organizacji Zespołu Szkół Licealnych w Morągu na rok szkolny 2023/2024

Załączniki

Treść aktu