Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na rok 2024

Załączniki

Treść aktu