Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostródzkim na lata 2024-2026

Załączniki

Treść aktu