Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2024 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki

Treść aktu