Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 6 do Arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie na rok szkolny 2023/2024

Załączniki

Treść aktu