Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie użyczenia nieruchomości mienia powiatu

Załączniki

Treść aktu