Wersja obowiązująca z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Załączniki

Treść aktu