Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do Arkusza organizacji Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie na rok szkolny 2023/2024

Załączniki

Treść aktu