Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2024-2038

Załączniki

Treść aktu