Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie umorzenia należności przypadających Powiatowi Ostródzkiemu z tytułu czynszu dzierżawnego z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od M C , Max-Bis Sp. z o.o. oraz R W

Załączniki

Treść aktu