Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Starostę Ostródzkiego

Załączniki

Treść aktu