Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki

Treść aktu