Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do Arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie na rok szkolny 2023/2024

Załączniki

Treść aktu