Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do Arkusza organizacji Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie na rok szkolny 2023/2024

Załączniki

Treść aktu