Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie unieważnienia konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem dla 31 osób w podeszłym wieku

Załączniki

Treść aktu