Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy z przeznaczeniem dla 31 osób w podeszłym wieku

Załączniki

Treść aktu