Wersja obowiązująca z dnia

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu i Koordynatorów ds. Wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu