Wersja obowiązująca z dnia

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami SIDAS EZD w Starostwie Powiatowym w Ostródzie oraz w Oddziałach Zamiejscowych w Morągu

Załączniki

Treść aktu