Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do Arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie na rok szkolny 2023/2024

Załączniki

Treść aktu