Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zobowiązania Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Morągu do utrzymania efektów realizacji projektu pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej”

Załączniki

Treść aktu