Wersja obowiązująca z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2023-2038

Załączniki

Treść aktu