Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu