Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu