Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert nr 1,2,3 na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Załączniki

Treść aktu