Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie na rok szkolny 2022/2023

Załączniki

Treść aktu