Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do Arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie na rok szkolny 2022/2023

Załączniki

Treść aktu