Wersja obowiązująca z dnia

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu świadczenia usługi pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych oraz stowarzyszenie

Załączniki

Treść aktu