Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Licealnych w Morągu na rok szkolny 2022/2023

Załączniki

Treść aktu