Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szymanowie na rok szkolny 2022/2023

Załączniki

Treść aktu