Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie organizacji otwarcia urzędu oraz funkcjonowania ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu