Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostródzki oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2023 roku

Załączniki

Treść aktu