Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert nr 1,2,3 na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki