Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań

Załączniki

Treść aktu