Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2023 rok

Załączniki

Treść aktu