Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego

Załączniki

Treść aktu