Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu