Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok

Załączniki

Treść aktu