Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Załączniki

Treść aktu