Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego

Załączniki

Treść aktu