Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Załączniki

Treść aktu