Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2023

Załączniki

Treść aktu