Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Załączniki

Załączniki