Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia programu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie na rok 2008

Załączniki

Treść aktu