Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Załączniki

Treść aktu