Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie opinii dla projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania Czarnieckiego - 21 Stycznia - Chrobrego w Ostródzie”

Załączniki

Treść aktu