Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu odcinków dróg powiatowych przebiegających w poprzek dróg krajowych S7 i dk16

Załączniki

Treść aktu