Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2023 r.

Załączniki

Treść aktu