Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania komisji przeglądu dokumentacji niearchiwalnej w celu wybrakowania kwalifikującej się do zniszczenia

Załączniki

Treść aktu