Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie na rok szkolny 2022/2023

Załączniki

Treść aktu